divendres, 12 de juny del 2020

XVI CONCURS DE RELATS BREUS PER A DONES JOANA RASPALL 2020XVI CONCURS DE RELATS BREUS PER A DONES JOANA RASPALL 2020

El Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat convoca la present edició del nostre concurs, que a mida que ha anat creixent ha vist que tant la quantitat com la qualitat dels relats presentats són cada cop millor i més representatius, tant de la realitat com del món intern de les dones en el seu context social i personal.

El Casal de la dona de Sant Feliu s'enorgulleix de convocar novament el concurs que ja definitivament s'ha consolidat com un dels esdeveniments culturals més importants de la nostra ciutat.

Participants
Es podran presentar totes les dones majors de 16 anys que ho desitgin. No podran presentar-se les guanyadores del primer premi en català o en castellà de la convocatòria anterior.
El tema és lliure i no necessàriament ha de versar sobre temes relacionats amb les dones. Es valorarà, a més de la qualitat de les obres, la utilització d'un llenguatge no sexista i un enfocament de relat que no utilitzi els estereotips masculins i femenins i els rols tradicionals.

Obres
Només es podrà presentar una obra per persona, escrita en català o en castellà. Haurà de ser original i inèdita i que no hagi estat guanyadora o finalista en d'altres edicions o concursos anteriors a aquesta convocatòria.
Tampoc es podrà presentar si ha estat guanyadora de l'anterior edició del nostre concurs del Casal de la Dona

Presentació
Els treballs es presentaran en un sobre tancat en el qual caldrà incloure sis còpies en paper i una en suport informàtic, a través d'un llapis de memòria. L'obra s'ha de signar amb un pseudònim.
A l'interior d'aquest sobre hi ha d'anar un altre de més petit amb les dades de l'autora, una fotocòpia del DNI i un número de telèfon mòbil. Si l'adreça actual no coincideix amb la del DNI, també s'haurà de consignar aquesta informació.
L'incompliment total o parcial de la forma de presentació comportarà l'exclusió dels treballs de la convocatòria.
Les obres s'han de fer arribar per correu certificat o presencialment a la secretaria del Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat (carrer Vidal i Ribes, 23-25, despatx número 2) o a la secretaria de l'Ateneu Santfeliuenc, que romandrà oberta de dilluns a divendres en horari de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

Nota: el mes d'agost restarà tancat, per la qual cosa es recomana que es faci en les dades de juny, juliol i setembre
El termini de presentació estarà obert del 15 de juny al 15 de setembre de 2020.

Jurat
El jurat estarà format per dones de reconegut prestigi literari i cultural . La seva decisió es prendrà per majoria de vots. El seu veredicte és inapel·lable i es farà públic en el moment del lliurament de premis.

Premis
S'atorgarà un primer premi de 250 € al millor relat en català i de 250 € al millor relat en castellà; un segon premi de 150 € també per als escrits en català i en castellà; i un tercer premi de 100 € igualment per als textos en català i en castellà. Qualsevol dels premis es pot declarar desert. L'organització es reserva el dret de publicar un llibre que reculli els relats premiats.
El lliurament dels premis tindrà lloc el mes de novembre, en el marc de les Jornades contra la Violència Masclista. La data es farà pública oportunament a través del blog del Casal de la Dona i dels altres mitjans ciutadans i es notificarà personalment a les guanyadores.
Les obres no seran retornades i restaran a l'arxiu del Casal, que es reserva el dret de publicar, fent constar el nom de l'autora.
El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació de les bases.