QUÈ FEM?

El Casal es marca els següents objectius:

  • El Casal de la Dona té com a objectiu general donar resposta a les necessitats de relació, cultura, civisme, formació i altres que s’esdevinguin de les dones de la ciutat, realitzar activitats i programes de promoció social, d’igualtat i d’atenció social, i potenciar la participació ciutadana de la dona amb perspectiva de gènere. 
  • Promoure la trobada i la relació social entre les dones, i per extensió a tota la ciutadania.
  • Fomentar l’estudi de la problemàtica femenina especialment en allò que fa referència a la seva projecció a la població de Sant Feliu de Llobregat.
  • Proporcionar a les dones assessorament familiar, jurídic, laboral, sanitari, etc.

  • Contribuir a la formació personal, cultural i professional de les dones.

  • Organitzar tota classe d’esdeveniments culturals, esportius i lúdics, que facilitin la convivència entre les dones i la població en general.

  • Promocionar la sensibilització d’igualtat entre els homes i les dones

  • Fomentar i promoure la xarxa de dones

  • Radicar la violència vers les dones i les conductes sexistes

  • Fomentar l’integració social i cultural a les dones nouvingudes.
Per aconseguir aquests fins, el Casal organitza conferències, tertulies, sessions de treball, cursos de divulgació, projeccions, tallers i altres actes de caràcter anàleg. El Casal també forma part de la Xarxa de Segon Grau d'Atenció a les Dones. Aquest és un projecte que es basa en la interrelació dels serveis que ofereix l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, des del Programa de la Dona, i altres associacions de la ciutat, amb el Casal de la Dona, per oferir un servei que consisteix en l'acompanyament de les dones que ho necessiten, els diferents serveis municipals, jurídics, sanitaris, etc. Generalment aquestes dones vénen derivades del Programa de la Dona, però també vénen per iniciativa pròpia o des d'altres serveis municipals.

Amb l'objectiu d'arribar a totes les dones en la mesura del possible, el casal ha fet un intent de modernitzar-se i incursionar en les xarxes socials i en el món de la web.

Actualment comptem amb aquest blog i també amb una pàgina de Facebook i Twiter. En el nostre blog es pot trobar notícies actuals de les nostres activitats i dels cursos i tallers que s'imparteixen al casal, així com anuncis d'activitats realizadas per altres entitats i l'ajuntament mateix.

També comptem amb material gràfic que imprimim cada any amb les activitats programades per a cada curs. Així com també produïm material publicitari per fer divulgació de les activitats més importants, com el concurs i el lliurament de premis del concurs relats breus "Joana Raspall".


Les línies d’actuació són crear un fil directe entre els serveis públics en temes de dones i ciutadania; crear un servei d'acompanyament el més ampli possible; cohesionar les activitats relacionades amb les dones que es donen des de diferents punts de la ciutat; intentar pal·liar dins de les seves possibilitats la sensació d'exclusió i solitud que en molts casos tenen les dones de la nostra ciutat i en general; i fomentar la idea de la participació, per construir una ciutat igualitària i justa.

En ser el Casal un punt de trobada de les dones de Sant Feliu, ens permet fer la derivació dels casos que estimem necessaris cap al servei municipal adient, per evitar duplicitat de tasques i professionals.

Dins d'aquesta xarxa en la que participen, el Casal col·labora amb altres associacions i entitats que no han de ser específicament de dones, i que ofereixen serveis de lleure o d'altre tipus, com, per exemple, l'AFAP, Dones i Esport, Escola d'Adults,Ateneu Santfeliuenc, Centre d’Estudis Comarcal, Ca la Dona, Sant Feliu Viu, Concell de dones del baix Llobregat, Institut Català de les Dones i altres entitats de la ciutat. Això permet conèixer més profundament la realitat de les dones de la nostra ciutat i crear un fil conductor que va des de l'Ajuntament i el Programa de la Dona, passa per les associacions i arriba a la ciutadania.

El projecte és obert a la població en general, amb un programa lliure i en català. Esta dirigit a totes les dones sense distinció de raça, religió o cultura i esta pensant per actuar en tota a ciutat.

Tots els usuaris que van participar en les activitats del Casal eren de Sant Feliu de Llobregat i a vegades pertanyen a altres indrets. Les usuaris en general son dones de la ciutat, tot i que per l’impacta que té el bloc tenim usuàries de sant Joan Despí, i altres poblacions veïnes a Sant Feliu.

Les dones que atenem són dones amb tota mena de situació, dones en atur, en actiu, dones maltractades, dones en soledat i dones de diferents cultures i dones nouvingudes.

D'altra banda, cadascuna de nosaltres té el deure de pal·liar, dins de les nostres possibilitats, la sensació d'exclusió i solitud que tenen moltes de les dones de la nostra ciutat.