divendres, 27 de maig del 2016

Tertúlies Juny i Cloenda de les tertúlies

Benvolgudes

Tot seguit us fem arribar la informació de les dues properes tertúlies organitzades pel Casal de la Dona i que es duran a terme el proper mes de Juny a l'Ateneu Santfeliuenc.

La primera es durà terme el dimarts 7 de Juny a les 19h, amb títol "Maltractaments físics i psicològics a la parella", i contarà amb la presencia de Pilar Recassens, advocada penalista, i Joana Estivill, advocada de familia.

La segona serà la cloenda de les tertúlies del 2016 i serà el dijous 9 de Juny a les 19h.

La entrada serà lliure en totes dues activitats.dimecres, 25 de maig del 2016

Convocatòria per al 12è Concurs de Relats Breus per a Dones

Benvolgudes,

Us informem que ja s'ha obert la convocatòria per al 12è Concurs de Relats Breus per a Dones "Joana Raspall". Us convidem i anem a participar-hi!
Tot seguit us informem de les bases del concurs. També les podeu descarregar en el següent fitxer:
CLICA PER A DESCARREGAR


CONVOCATÒRIA  DEL 12è  CONCURS DE RELATS BREUS PER A DONES “JOANA RASPALL”

En aquesta convocatòria, el Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat torna a cercar en la paraula el mitja més lliure d’expressió que tenim les dones al nostre abast.

PARTICIPANTS
Es podran presentar totes les dones majors de 16 anys que ho desitgin.
No podran presentar-se les guanyadores del primer premi en català i en castellà de l’anterior convocatòria.
El tema és lliure. Es valorarà, a més de la qualitat de les obres, la utilització d’un llenguatge no sexista i  un enfocament de relat que no usi els estereotips masculins i femenins tradicionals.

OBRES
Només es podrà presentar una obra per persona, escrita en català o castellà. Haurà  de ser inèdita i original, i que no hagi estat guanyadora i/o finalista en d’altres edicions o concursos anteriors a aquesta convocatòria

PRESENTACIÓ
Es presentarà mecanografiada a doble espai, cos de lletra 12,  mida DIN A4 i escrita per una sola cara.
L’extensió no serà superior a 6 pàgines ni inferior a 2.

IDENTIFICACIÓ
Els treballs es presentaran en un sobre tancat, amb l’original i sis còpies en paper i una còpia en suport informàtic, signades amb pseudònim.
A l’interior d’aquest sobre hi ha d’anar un altre més petit (la plica) amb les dades de l’autora i fotocòpia del DNI, adreça i telèfon de contacte.
No s’admetran aquells treballs que no compleixin tots els requisits, ja que d’incompliment comportarà l’exclusió.

LLIURAMENTLes obres s’han d’enviar per correu certificat o lliurar-les personalment en la secretaria del Casal de la Dona: C/ Vidal i Ribas 23-25, despatx Nº 2
O bé a la secretaria de l’Ateneu, que roman oberta de dilluns a divendres en horari de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
El termini de presentació finalitzarà improrrogablement el 23 de setembre de 2016.

JURATEl jurat estarà format per dones de reconegut prestigi literari. La  decisió del jurat qualificador es prendrà per majoria de vots i es vetllarà per l’estricte compliment de les bases del concurs.
El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic en el moment del lliurament de premis.

PREMIS
S’atorgarà un primer premi de 250 € al millor relat en català i de 200€ al millor relat en castellà,  un segon premi de 150 €. , també pels escrits en català i en castellà, i un tercer de 100€ igualment per l’escrit en català i per l’escrit en castellà.
Qualsevol dels premis es pot declarar desert.
L’acte d’entrega de premis es farà durant les Jornades envers la Violència Masclista del mes de novembre i oportunament es notificarà la dada personalment a les dones guanyadores, així com a través de les publicacions ciutadanes d’esdeveniments culturals i a la pàgina web de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

DEVOLUCIÓ D’OBRES
Els treballs no seleccionats quedaran a disposició de les autores a partir del lliurament dels premis i fins al 17 de desembre de 2016.
Finalitzat aquest termini no es retornaran.

NOTESLes obres premiades quedaran de propietat del Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat,  que es reserva el dret de publicar-les fent constar el nom de l’autora o autor.
Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.
El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació de les bases.