dimarts, 26 de novembre del 2019

ACTA DEL XVÈ CONCURS DE RELATS BREUS PER A DONES "JOANA RASPALL"

Benvolgudes,

A continuació procedim a publicar l'acta del XVè Concurs de Relats Breus per a Dones " Joana Raspall".

Reunides a l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat les membres del jurat del XVè Concurs de Relats Breus per a Dones “ Joana Raspall”, que convoca l’associació Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat, integrat per les senyores
Anna Argilés, Maite Carranza, Ester Lucio, M. Ángeles Portugués i Montse Vallès, i Mercè Fernandez, en nom de l’entitat que actua com a secretària sense vot.

En aquesta edició s’han presentat catorze participants en català i onze en castellà. El jurat, desprès d’un seguit de deliberacions, acorda atorgar els premis següents:

En llengua catalana:
1r premi “Barcelona-Tòquio”, pseudònim: By Kalenda. Autora: Montserrat Verdaguer Casacuberta.
2n premi a a”Com la vida mateixa”, pseudònim : Rashomron. Autora: Eva mª Pelegrí Margeli.
3r premi a “Com cada diumenge”, pseudònim: Olívia Octavià. Autora: Laura Lopez Cañameras.

Seguidament s’otorguen el premis en llengua castellana següents:
1r premi a “Tortilla de Manzanas”, pseudònim: Luciérnaga. Autora: Maria Carmen Carroggio Rubi.
2n premi a ”Trajes a medida”, pseudònim : Brisca. Autora: Herminia Dionis Piquero.
3r premi a “Nocturno y de contrabando”, pseudònim: Bruna. Autora: Valeria Gonzalez Hernández.

A les 20 h s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria , aixeco aquesta.

Maite Carranza
Esther Lucio
Anna Argilés
Mercè Fernandez (Representant del Casal de la Dona i Secretaria del jurat)