divendres, 9 d’octubre del 2009

Taller "L'Art d'envellir"

El Casal de la Dona organitza un taller per afrontar una nova etapa de la vida com és la vellesa. Aquest taller preten ajudar a les dones a:

- Acceptar les pèrdues de la vellesa
- Fer consciència de les limitacions que apareixeran
- Aprendre tècniques i actituds per envellir amb dignitat
- Potenciar memòria i les activitats en el marc de la vellesa
- Aprendre gaudint de tot el que es pot fer

Les activitats que inclou el taller són:

- Tallers de memòria
- Activitats d'animació sociocultural
- Dinàmiques corporals, teatrals i literàries
- Dinàmiques de respiració conscient, contemplació i meditació
- Rodes integratives del que s'hagi treballat en les sessions

L'objectiu principal és assolir una actitud serena davant la vellesa, aprenent a utilitzar el temps gaudint de les activitats i el plaer de cuidar-se, acceptar pèrdues i exercitar la memòria com a prevenció.

Més informació al Casal de la Dona.